Hoe als team sociaal isolement vermijden tijdens Covid-19?

Hoe als team sociaal isolement vermijden en emotioneel verbonden blijven tijdens Covid-19?

Lees hier onze 5 tips

Homeworking corona

Omwille van de Corona crisismaatregelen wordt de meerderheid onder de actieve bevolking genoodzaakt om thuis te werken. Hoewel thuiswerk vele voordelen biedt, is dit niet altijd een evidentie.

Wanneer er echter lang op afstand gewerkt wordt, kampen zowel werknemer als werkgever met de nieuwe uitdaging om voldoende verbonden te blijven en vlot samen te werken. Tijdens lange periodes van afzondering en werken op afstand zagen we bij internationaal verspreide organisaties  in het verleden reeds dat symptomen als eenzaamheid, een gebrek aan energie en een gevoel van zinloosheid opduiken onder de medewerkers. Door de afwezigheid van regelmatig oogcontact, fysieke aanraking, dagelijkse momenten van uitwisseling,… wordt door de individuele werknemers een gebrek aan verbinding ervaren met zowel het team, de leidinggevende, de werkomgeving als met de werkinhoud.

Dit is niet verwonderlijk, sinds uit recent onderzoek nog bleek dat de relaties met collega’s de belangrijkste reden is om trouw te blijven aan je werkgever. Hoe zorg je er tijdens covid-19 voor dat je als team bovenvermelde symptomen vermijdt en een gevoel van “connectedness” blijft ervaren met elkaar, ook op afstand? 

We delen graag enkele tips om je hierbij te helpen.

1. Stimuleer emotionele verbondenheid tijdens covid-19 door gelijkenissen in plaats van verschillen tussen teamleden te benadrukken.

verbondenheid corona

Thuiswerk maakt dat de dagelijkse werkcontext van alle werknemers uit een team meer verschillend wordt. Ieder teamlid ervaart een andere werkomgeving door de eventuele aanwezigheid van kinderen, een al dan niet meewerkende partner, een verschillend werkritme, een verschil in werkruimte en werkuren,… Ook is de impact van covid-19 voor ieder teamlid hoogstwaarschijnlijk anders afhankelijk van het risico door leeftijd, gezondheidssituatie, financieel risico… Echter staat iedereen voor dezelfde maatregelen en treffen we eenzelfde realiteit: we zullen samen gedurende lange tijd om moeten gaan met emotionele en economische onzekerheid, alsook met het constant aanwezige risico op emotioneel en/of economisch verlies. Focus zoveel mogelijk als team op deze gemeenschappelijke situatie – “we are in this together”.   

2. Creëer een dagelijkse team check-in en indien gewenst ook een team check-out.

Spreek samen met jouw volledige team en/of met individuele teamleden dagelijks een vast moment af om elkaar te spreken in groep. Zo blijf je op de hoogte van de persoonlijke toestand van je collega’s en blijf je ook gealigneerd met de organisatiesituatie en -doelen. Het beste doe je dit ’s ochtends zodat iedereen op dezelfde lijn zit en weet wat er die dag verwacht wordt. Sommige collega’s of teamleden zullen het ook fijn vinden om ’s avonds op dezelfde manier de dag af te sluiten.

3. Probeer zoveel mogelijk per telefoon of face-to-face te communiceren zodat je voldoende uitwisseling van oogcontact en stemgeluid ervaart.

conference call skype zoom

Vandaag de dag zijn er voldoende technologische hulpmiddelen om face-to-face met elkaar te communiceren. Enkele voorbeelden zijn Skype, FaceTime, Zoom, Google Hangouts, WhatsApp video, etc. Beschik je niet over deze tools, overweeg dan telkens of je niet beter snel even belt in plaats van een mail typt. Hoe meer telefonische of face-to-face gesprekken, hoe minder dat je het gevoel zal krijgen dat je geïsoleerd bent.

Door het ervaren van stemgeluid en oogcontact van anderen voelen we ons alsof we ons in groep bewegen, ook op afstand. Mensen zijn kuddedieren, dus deze ervaring zorgt automatisch voor een gevoel van veiligheid en verhoogde bescherming. Ook zorgen stemgebruik en oogcontact ervoor dat je niet enkel rationele informatie, maar ook emotionele en intuïtieve informatie uitwisselen, waardoor we empathie ervaren tijdens de communicatie op afstand. Zo blijven we ons “verbonden” en “veilig” voelen ondanks het gebrek aan de fysieke nabijheid van onze groepsgenoten.

4. Maak tijd voor emotie-uitwisseling en regulering in groep.

4. Maak tijd voor emotie-uitwisseling en regulering in groep.

Bij grote veranderingen reageren mensen instinctief. Ook tijdens covid-19 kunnen we opmerken dat ieder individu op een andere wijze met de crisis omgaat.

Een groep van mensen gaat in zogenaamde “fight”modus, en neemt initiatieven om de situatie aan te vechten, te overwinnen of de activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan. Deze groep kenmerkt zich door een eerder verhoogde graad van activiteit en ondernemerschap.

Een andere groep gaat dan weer in een zogenaamde “freeze” modus, en ervaart een gevoel van angst en verlamming. Deze groep focust zich voornamelijk op het voorspellen van risico’s en vervolgscenario’s, het opzoeken van bijkomende informatie en het inperken van activiteiten. Deze groep kenmerkt zich eerder door een verlaging en inperking van energie en activiteit en een grote voorzichtigheid.

Een laatste groep van personen gaat voornamelijk in een “flight”modus, waarbij vaak zo lang mogelijk wordt uitgesteld om de verandering van de situatie aan te kijken. De negatieve gevolgen worden zoveel mogelijk ontweken door bijvoorbeeld naar het buitenland te reizen, de berichtgeving te ontwijken of de situatie te relativeren en met humor te bekijken.

In een team zullen hoogstwaarschijnlijk de 3 strategieën bij de verschillende teamleden te observeren zijn, wat mogelijks tot conflicten of onbegrip kan leiden. Geef daarom ieder teamlid wat ruimte tijdens individuele of groepsgesprekken om even te ventileren over zijn/haar emoties en accepteer dat ieder een andere instinctieve wijze heeft om met de situatie om te gaan. Benadruk dat het net goed is in deze situatie om te luisteren naar elkaars verhaal. Alle emotionele strategieën kunnen namelijk een positieve bijdrage aan het team brengen: iemand met angst kan erg geholpen zijn om even het ondernemerschap van een ander teamlid te ervaren, of iemand in ontkenning kan de nodige humor aan de dag leggen om wat positieve energie in de groep te brengen.

5. Erken uitzonderlijke teambijdragen tijdens en na de crisis.

5. Erken uitzonderlijke teambijdragen tijdens en na de crisis.

Tijdens crisissen merken we soms dat teamleden die normaal een grote bijdrage aan de teamprestaties brengen, meer op de achtergrond verdwijnen en andere teamleden het voortouw nemen. Personen die reeds lang voor de firma werken, ondersteunende of zorgende types blijken vaak in crisisperiodes een onmisbare pilaar om het team te blijven verbinden. Als leidinggevende of teamlid is het belangrijk om na de crisis deze teambijdragen niet te vergeten vermelden en te erkennen tijdens bijvoorbeeld jaarlijkse evaluatiegesprekken of events. We vergeten deze mensen of bijdragen snel wanneer het weer goed gaat.

Deze 5 tips in praktijk brengen vormt een kleine investering in tijd of menselijk vermogen, maar een wereld van verschil voor elk teamlid tijdens een crisis. Nét in tijden van onzekerheid en angst voor verlies, vormt de emotionele ondersteuning van groepen een enorme meerwaarde in het ervaren van samenhorigheid en veiligheid. 

Vragen, aanbevelingen of meer tips nodig, contacteer dan onze expert in deze materie Karen Dejongh (kdejongh@thejobcoach.be). Check ook zeker onze programma's rond verandering binnen organisaties:

Dit kan u wellicht al inspiratie geven voor de toekomst.

Wil je graag meer info over deze opleiding ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier in en onze opleidingscoördinator contacteert je binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.