Wil je jezelf specialiseren tot perfectionisme coach?

Opleiding tot professionele perfectionisme en faalangst coach

Voor wie is deze opleiding tot perfectionisme coach geschikt?

opleiding perfectionismecoach

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Particulieren die zich willen opleiden tot professionele coach met specialisatie in coaching bij perfectionisme.
 • Coaches die zich verder willen specialiseren in perfectionisme coaching.
 • Professionals die werkzaam zijn als HR-verantwoordelijke, leidinggevende, beleidsondersteuner of interne coach in een organisatie en zich verder willen ontwikkelen in het coachen bij perfectionisme problematieken.

Inhoud van deze opleiding tot perfectionisme coach

cursus perfectionisme coach

Tijdens deze professionele opleiding nemen we je niet enkel mee in het theoretische kader, de basisbegrippen en de testen en tools die bestaan in het perfectionisme landschap. We leren ook een breed gamma aan ervaringsgerichte oefeningen aan om de uitdagingen rond dit thema effectief aan te pakken bij de doelgroep.

Deze opleiding is opgedeeld in 3 modules van telkens 3 dagen. De certificatieproef bestaat uit één schriftelijke en één mondelinge eindproef (1 dag), waarbij je een certificaat ontvangt indien je slaagt op basis van de vooropgestelde criteria. Na deze opleiding kunnen indien gewenst nog 2 extra modules gevolgd worden om je kennis rond thema's die hier vaak mee samengaan verder te verdiepen:

 • Module rond coachen bij stress- en burn-out (3 dagen)
 • Module rond coachen naar gezond zelfvertrouwen, assertiviteit en grenzen (3 dagen)

 

Deze opleiding wordt verspreid over 3 blokken, met nadien steeds een certificatiedag:

 • 3 Practitioner opleidingsdagen waarin zowel theorie wordt aangeleerd in combinatie met praktijktechnieken. Tijdens deze dagen worden de kern/basis coachingprincipes aangeleerd volgens internationale competentie-criteria.
 • 3 Master opleidingsdagen: tijdens deze masterdagen worden de coachingvaardigheden verdiept met theorie, oefeningen en supervisie, zodat deelnemers klaar worden gestoomd om op professioneel niveau in organisatie context  te coachen volgens internationale criteria
 • 3 specialisatiedagen: coachen bij perfectionisme en faalangst. In deze derde module wordt gewerkt rond het deblokkeren van patronen die perfectionisme en faalangst veroorzaken. Allereerst wordt het theoretisch kader rond deze 2 begrippen bekeken, alsook de meest voorkomende oorzaken en gevolgen. Voorts worden oefeningen en methodieken aangereikt om cliënten te ondersteunen bij perfectionisme en faalangst en de onderliggende patronen te transformeren.

 

Na deze module:

 • Heb je een onderbouwde theoretische kennis over perfectionisme patronen en faalangst.
 • Bezit je over de methodieken en tools om blokkerende patronen met betrekking tot dit thema te definiëren en te begeleiden.
 • Kan je je medewerkers en klanten begeleiden in de versterking van een gezonde innerlijke structuur door het herkennen van perfectionisme patronen en hier adequaat op te reageren.
 • Heb je een plan van aanpak om assertiviteit en gezonde grenzen te ontwikkelen bij je coachees en medewerkers.

Praktische details

Praktische details

Data: deze professionele opleiding start elke 6 maanden. Benieuwd naar de eerstvolgende beschikbare data? Vul dan even onderstaande contactformulier in en dan brengen we je hiervan op de hoogte. 

 

Locatie van deze opleiding: onze prachtige locatie te Antwerpen (Jan van Rijswijcklaan 8). Klik hier om een video van onze inspirerende opleidingsruimtes te bekijken.

 

Bij interesse kan je onderstaande formulier invullen en brengen we je op de hoogte van de data, gedetailleerde inhoud en de prijzen van alle modules.

Wil je graag meer info over deze opleiding ontvangen of meteen je plaats reserveren?

Vul dan onderstaand formulier in en onze opleidingscoördinator contacteert je binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.

* Verplicht