Wil je graag een opleiding tot assertiviteitscoach volgen?

Opleiding tot professionele zelfvertrouwen- en assertiviteitscoach

Voor wie is deze opleiding tot assertiviteitscoach geschikt?

opleiding assertiviteitscoach

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Particulieren die zich willen opleiden tot professionele coach met specialisatie in coaching bij zelfvertrouwen- en assertiviteitsproblematieken.
 • Coaches die zich verder willen specialiseren in assertiviteitscoaching.
 • Professionals die werkzaam zijn als HR-verantwoordelijke, leidinggevende, beleidsondersteuner of interne coach in een organisatie en zich verder willen ontwikkelen in het coachen bij assertiviteitsproblematieken.

Inhoud van deze opleiding tot coach in zelfvertrouwen en assertiviteitsproblematieken

opleiding assertiviteitscoach

Tijdens deze professionele opleiding nemen we je niet enkel mee in het theoretische kader, de basisbegrippen en de testen en tools die bestaan in het assertiviteitslandschap. We leren ook een breed gamma aan ervaringsgerichte oefeningen aan om de uitdagingen rond dit thema effectief aan te pakken bij de doelgroep.

Deze opleiding is opgedeeld in 3 modules van telkens 3 dagen. De certificatieproef bestaat uit één schriftelijke en één mondelinge eindproef (1 dag), waarbij je een certificaat ontvangt indien je slaagt op basis van de vooropgestelde criteria. Na deze opleiding kunnen indien gewenst nog 2 extra modules gevolgd worden om je kennis rond thema's die hier vaak mee samengaan verder te verdiepen:

 • Module rond coachen bij stress- en burn-out (3 dagen)
 • Module rond coachen bij perfectionisme en faalangst (3 dagen)

 

Deze opleiding wordt verspreid over 3 blokken, met nadien steeds een certificatiedag:

 • 3 Practitioner opleidingsdagen waarin zowel theorie wordt aangeleerd in combinatie met praktijktechnieken. Tijdens deze dagen worden de kern/basis coachingprincipes aangeleerd volgens internationale competentie-criteria.
 • 3 Master opleidingsdagen: tijdens deze masterdagen worden de coachingvaardigheden verdiept met theorie, oefeningen en supervisie, zodat deelnemers klaar worden gestoomd om op professioneel niveau in organisatie context  te coachen volgens internationale criteria
 • 3 specialisatiedagen: coachen in zelfvertrouwen en gezonde assertiviteit. Tijdens deze module leer je specifiek jouw cliënten coachen naar gezond zelfvertrouwen, assertiviteit en grenzen. In een eerste fase leer je werken aan een versterking van het (zelf)vertrouwen en de identiteit. Door een theoretisch kader en coachingtools rond identiteit, missie en waarden aan te reiken kan de coach cliënten gepast ondersteunen om de eigenwaarde en het zelfvertrouwen te versterken. Dit is nodig om daarna gezonde assertiviteit en grenzen te ontwikkelen. In een tweede fase worden ervaringsgerichte coaching tools aangeleerd om de schaduw en overdracht in assertiviteitsproblematieken te identificeren bij cliënten en te deblokkeren. Tot slot worden effectieve tools aangereikt aan de coach die de cliënten ondersteunen bij de ontwikkeling van gezonde grenzen en effectieve en assertieve communicatie. 

 

Na deze module:

 • Heb je een onderbouwde theoretische kennis van vertrouwen, zelfvertrouwen en verstoringen met betrekking tot dit thema.
 • Bezit je over de methodieken en tools tot (her)opbouw van een gezond zelfbeeld.
 • Kan je je medewerkers en klanten begeleiden in de versterking van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Heb je een plan van aanpak om assertiviteit en gezonde grenzen te ontwikkelen bij je coachees en medewerkers.

Praktisch

Praktisch

Data: deze professionele opleiding start elke 6 maanden. Benieuwd naar de eerstvolgende beschikbare data? Vul dan even onderstaande contactformulier in en dan brengen we je hiervan op de hoogte. 

 

Locatie van deze opleiding: onze prachtige locatie te Antwerpen (Jan van Rijswijcklaan 8). Klik hier om een video van onze inspirerende opleidingsruimtes te bekijken.

 

Bij interesse kan je onderstaande formulier invullen en brengen we je op de hoogte van de data, gedetailleerde inhoud en de prijzen van alle modules.

Wil je graag meer info over deze opleiding ontvangen of meteen je plaats reserveren?

Vul dan onderstaand formulier in en onze opleidingscoördinator contacteert je binnen de 2 werkdagen voor een verkennend gesprek.

* Verplicht