Wordt interne jobcoaching het nieuwe rekruteren?

Wordt interne jobcoaching het nieuwe rekruteren?

Ondanks corona en de steeds veranderende vraag naar personeel en wijzigende competenties blijft de war for talent of arbeidskrapte een actueel probleem voor heel veel werkgevers. In dit artikel gaan we dieper in op hoe het rekruteringslandschap er vandaag uitziet en hoe interne jobcoaching een oplossing kan bieden: door interne reskilling en upskilling kunnen huidige werknemers getraind worden om lege posities in te vullen. 

Het rekruteringslandschap vandaag: ondernemingen werven terug massaal aan! 

Het rekruteringslandschap vandaag: ondernemingen werven terug massaal aan! 

We kunnen het er over eens zijn dat de coronacrisis de economie blokkeerde en dat de aanwerving van nieuwe werknemers meer dan een jaar lang vertraagde of zelfs stagneerde. Uit een studie van Michael Page Belgium blijkt dat bedrijven opnieuw massaal gestart zijn met aanwerven. In vergelijking met de periode vóór de pandemie werven bedrijven terug 30% meer profielen aan.

 

Frederic d’Hauw, Executive Manager van Michael Page Belgium, legt uit: 

"De cijfers zijn verbazingwekkend. Vóór de gezondheidscrisis was de situatie op de arbeidsmarkt goed. Na de grote dip in het afgelopen anderhalf jaar, verwachten wij dat de aanwervingsmarkt beetje bij beetje terug op gang zou komen. We hadden afgelopen januari nooit gedacht dat we slechts 6 maanden later terug zouden staan op het aanwervingsniveau van voor 2008. De ondernemingen hebben hun activiteiten hervat, ze worden geconfronteerd met nieuwe behoeften en werven massaal aan. De uitdaging voor hen is nu om op te vallen en de beste profielen aan te trekken. Kandidaten zijn weer koningen geworden."

Zijn upskilling en reskilling het nieuwe rekruteren?

Voor veel bedrijven zullen personeelstekorten één van de belangrijkste hindernissen worden om de komende jaren te groeien. Meer en meer bedrijven zijn al lange tijd op zoek naar gepaste kandidaten. Tijdens die zoektocht zijn er diverse risico’s: het missen van potentiële groei, of zelfs tijdelijke stillegging van bepaalde afdelingen of projecten. 

Bedrijven die zich blijven blindstaren op het snel vinden van nieuwe kandidaten op de traditionele manier, - namelijk door te selecteren op basis van ‘verworven diploma’s’ en ‘relevante ervaring’ - zullen al gauw merken dat ze steeds vaker van een kale reis terugkomen.

Gezien de externe zoektocht naar nieuwe werknemers steeds minder slaagkans heeft, is het kostenefficiënt én effectief om het groeipotentieel en de ambities van je huidige werknemers in kaart te brengen. Dat kan met met behulp van efficiënte jobcoaching, en dat sneller dan je denkt. Bovendien geeft het je medewerkers een boost in zelfvertrouwen: hun skills worden aangescherpt, net als hun groeipotentieel. 

Goede en trouwe werknemers bijscholen of omscholen kost vaak minder geld en tijd dan de aanwerving en onboarding van nieuwe kandidaten. Een aanwerving kost een organisatie al snel 30.000 tot 50.000 euro als je niet enkel de kosten voor rekrutering, maar ook alle kosten gelinkt met opleiding en on-the-job begeleiding bijtelt. 

Uit een onderzoek van Securex blijkt dat de kost van een mislukte externe aanwerving na 2 jaar dienst voor bedienden neerkomt op 35.250 euro per persoon. De kosten voor kaderleden (51.850 euro) en directieleden (151.700 euro) liggen nog hoger. Investeren in je huidige werknemers is dus steeds een goede zaak!

Opgelet, werknemers komen terug in beweging!

Opgelet, werknemers komen terug in beweging!

In 2020 en 2021 werd de arbeidsmarkt plots minder mobiel en waren werknemers eerder afwachtend om te solliciteren en van werkgever te veranderen. We zagen een enorme switch van jobmobiliteit naar jobimmobiliteit. Deze trend is echter volledig aan het keren. Werknemers klampen zich niet langer vast aan hun huidige werkgever en kijken terug uit naar een nieuwe job en zelfs naar andere sectoren.

Volgens onderzoek van Acerta (2021) durven werknemers opnieuw hun horizonten te verruimen:

  • 36% overweegt om het komende jaar een carrièreswitch te maken;
  • 20% overweegt zelfs een andere job in een andere sector te zoeken;
  • 13% ambieert een gelijkaardige job, maar wel in een andere sector;
  • 12% wil niet van functie veranderen, maar wel van werkgever;
  • 4% overweegt om van statuut te veranderen: van werknemer naar zelfstandige of omgekeerd.

Om hoeveel werknemers zou dit in jouw organisatie gaan als er 36% andere oorden wil opzoeken? Wellicht zal dit grote continuïteitsproblemen opleveren. Hoog tijd dus om in actie te schieten en de ambities van bestaande werknemers in kaart te brengen!

Jouw talenten tevreden houden dankzij jobcoaching

Wist je dat 45% van de werknemers de afgelopen 6 maanden op minstens 1 vacature gereageerd heeft? Best veel als je beseft dat heel wat organisaties dringend op zoek zijn naar die ene witte raaf! Zorg er dus voor dat de werknemers die jij het meest naar waarde schat niet in de verleiding komen om elders betere oorden te gaan zoeken. Investeren in hun groeipotentieel is veel goedkoper dan hun stoel terug te moeten opvullen. (Bron: Acerta) 

Corona heeft de manier van werken danig op zijn kop gezet. Denk bijvoorbeeld aan homeworking, leiderschap vanop afstand en flexibele werkuren. Werknemers zijn daarom niet bereid om terug te keren naar ‘business as usual anno pre-corona’. Werknemers zijn echter wel bereid om extra te presteren, - zonder daar meer loon voor te ontvangen - als ze het gevoel hebben dat ze door hun werkgever naar waarde worden geschat.

Werknemers tevreden aan boord houden wil zeggen dat je je manier van werken en verloning mogelijks moet aanpassen. Het is belangrijk om daarom volgende 3 pijlers in kaart te brengen: 

  1. Career coaching en interne jobmobiliteit
  2. Gezonde mix tussen homeworking en aanwezigheid op kantoor 
  3. Aandacht voor (mentaal) welzijn

Jobcoaching en interne jobmobiliteit

Jobcoaching en interne jobmobiliteit

Talentontwikkeling en interne jobmobiliteit zorgen ervoor dat jouw werknemers een horizon en toekomstkansen hebben binnen het bedrijf. Volgens onderzoek van Acerta (2021) verkiezen 6 op de 10 werknemers nog steeds een andere functie bij hun huidige werkgever boven veranderen van werkgever.

Het is daarom ontzettend belangrijk om de ambities, waarden en competenties van jouw werknemers in kaart te brengen en hen perspectief te bieden omtrent hun takenpakket, of toekomstige functies over de verschillende departementen heen. In tijden van een war for talent zorgt interne jobmobiliteit voor een hogere retentie. Het is dus cruciaal voor het groeipotentieel van je onderneming én je werknemers!

Een aanpassing aan het takenpakket hoeft ook niet altijd drastisch te zijn. Werknemers hoeven niet naar een ander departement te verhuizen, in een totaal andere functie. Soms is jobcoaching in de vorm van kleine aanpassingen al voldoende om de werknemer de nodige waardering te geven en zich verder te laten ontwikkelen. Werknemers die het gevoel hebben niets te kunnen bijleren zijn dubbel zo vaak geneigd om elders te solliciteren.

Een externe partij inschakelen om de carrièreplannen van jouw werknemers in kaart te brengen? The Value Connectors helpt je met inspirerende career coaching.

Homeworking & hybride leiderschap

Voor de meeste werknemers is homeworking geen ‘nice to have’ meer, maar een absolute must. Onderzoek wijst ook uit dat werknemers thuis vaak productiever zijn en meestal ook meer uren presteren.

Een goede mix tussen het aantal dagen op kantoor en thuis is dus essentieel. Ook is het belangrijk om de dagen op kantoor nuttig in te vullen. Mensen op kantoor puur administratieve taken laten verrichten is zonde van hun tijd. Dat kunnen ze even goed of zelfs beter thuis doen. De uren op kantoor kan je dan beter inrichten met meetings, brainstorms, etc. Kortom: alle zaken die van thuis uit moeilijker te organiseren zijn.

Werknemers zijn zeker bereid om terug naar kantoor te komen, zolang het maar een toegevoegde waarde voor iedereen heeft.

Bij homeworking komt natuurlijk ook een andere vorm van leiderschap kijken. Enerzijds moeten leidinggevenden hun teamleden de nodige autonomie geven om binnen een bepaald kader te bepalen welke taak ze uitvoeren, en op welke manier. 

 

Het is daarnaast ook belangrijk om de competenties van jouw teamleden in kaart te brengen zodat iedereen kan doen waar hij/zij goed in is. Tot slot blijft connectie met het team ontzettend belangrijk. Werknemers willen nog steeds deel uitmaken van een groep. Deze connectie en verbondenheid moet dus ook vanop afstand behouden blijven. Door deze drie zaken te waarborgen zorg je ervoor dat jouw werknemers zich ‘zinvol’ voelen en deel uitmaken van een groter geheel.

Voor leidinggevenden en HR-managers is dit geen gemakkelijke switch. Maar al te vaak was hun rol het bewaren van controle en een dagdagelijkse focus op de te behalen KPI’s. Met ander woorden: een harde en zakelijke benadering gefocust op efficiëntie, output en winstgevendheid. 

Aangezien het hybride werken de bovenhand genomen heeft, moeten leidinggevenden net leren om ‘los te laten’ en te vertrouwen en vanop afstand eerder te coachen en bij te sturen waar nodig. Hier is dus een meer mensgerichte benadering aan de orde waarbij veerkracht en betrokkenheid belangrijk zijn. Dit is dus een duidelijke switch van hard skills naar soft skills, waarbij winstgevendheid en efficiëntie gewaarborgd blijven.

Mentaal welzijn: een essentieel onderdeel van jobcoaching

Mentaal welzijn: een essentieel onderdeel van jobcoaching

Het welzijn en de veerkracht van je werknemers is belangrijker dan ooit. Afwezigheid als gevolg van burn-out kost bedrijven veel geld en tijd. Bovendien zet het andere werknemers extra onder druk om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.

Het is dus belangrijk dat leidinggevenden tijdig de juiste signalen leren opvangen en stress en burn-out weten te voorkomen. Dit heeft niet alleen een positieve impact op het ziekteverzuim, maar ook op de tevredenheid van jouw werknemers. Het maakt een belangrijk deel uit van je employer brand.

Tijdens onze opleiding in stress management leer je als werkgever, HR of leidinggevende om tijdig signalen van stress, overspannenheid en burn-out te detecteren. 

Is jouw organisatie al aangepast aan het hybride werken en klaar om de war for talent te winnen?

Leid jezelf, je leidinggevenden of HR-medewerkers op dankzij jobcoaching en stress- en burn-out management om tevredenheid  te boosten en retentie te verhogen.

Wij helpen je graag! Neem contact met ons op en we bespreken geheel vrijblijvend de opties of maken een offerte op maat.