Het imposter syndroom als bijproduct van de “personal branding” hype

Het wordt steeds meer vermeld: het ‘imposter syndrome’. Dit treedt op wanneer iemand het gevoel krijgt dat hij/zij niet voldoende kwaliteiten of capaciteiten bezit om een functie uit te voeren. Die persoon voelt zich als het een ware een ‘imposter’ oftewel ‘oplichter’. In dit artikel gaan we dieper in op dit fenomeen. Hoe ontstaat het? En hoe ga je als coach om met werknemers die kampen met deze angstgevoelens en ideeën van onvolmaaktheid?

 

Hoe ontstaat het imposter syndroom?

Je kon al lezen over de toenemende digitalisering en cultuur van instant gratification in ons vorige artikel. Die factoren zorgen ervoor dat we  we steeds minder de kans krijgen om onszelf dagdagelijks te trainen in het ontwikkelen van eigenschappen als geduld, doorzettingsvermogen en loyaliteit. 

Dat impliceert dat individuen vaak aan hoge verwachtingen willen voldoen, die niet altijd in lijn zijn met het innerlijke zelfvertrouwen of competentieniveau dat ze hebben opgebouwd. Hier kan het imposter syndroom opduiken. Het individu ervaart een sluimerende angst om “door de mand te vallen”. Terugkerende syndromen zijn doorgeslagen perfectionisme, overmatige controledrang, faalangst, slapeloosheid en stress

Het imposter syndrome in een nieuw licht geplaatst

Het imposter syndrome in een nieuw licht geplaatst

Karen Dejongh, managing partner van The Job Coach, verklaar haar visie op het imposter syndrome en de mechanismen die aan de grondslag liggen van dit fenomeen: 

“Op zich is het logisch dat we steeds vaker het imposter syndroom opmerken op de werkvloer. Zowel werknemer als werkgever spreken vaak hoge verwachtingen uit naar elkaar qua prestaties, loon, en werkethos. In de huidige war for talent worden werknemers of freelancers bovendien terecht gestimuleerd (oa op social media, tijdens sollicitatiegesprekken,…) om zichzelf steeds beter te “branden” of te “verkopen”, aan hun “visibiliteit” te werken en de verwachtingen qua werkvoorwaarden zo hoog mogelijk te leggen. 

Echter wordt niemand ingelicht over de langdurige gevolgen op je psychologisch welzijn als je zulke verwachtingen naar jezelf en potentiële werkgevers of collega’s uitspreekt. De meeste mensen willen namelijk snel aan hun (vaak zelfgecreëerde) verwachtingspatronen voldoen en vergeten dat het integreren van bepaalde werkcompetenties de nodige beschikbare tijd, faalervaringen en herhaling vraagt. En hoe hoger de verwachtingen qua loon, werkinhoud en prestaties die worden uitgesproken naar elkaar aan de start van en tijdens een samenwerking, hoe hoger de druk op resultaten bij zowel werkgever als werknemer. Dit resulteert logischerwijze in de uiting van symptomen als perfectionisme, faalangst, uitstelgedrag of verzuim (vluchten). Keer op keer wordt de werknemer of freelancer dan slachtoffer van eigen hoge verwachtingspatronen die vaak gespiegeld worden door de omgeving.

Vandaar raad ik steevast iedereen aan om voldoende eerlijk en congruent te zijn over opgebouwde competenties en beschikbare tijdsbesteding. Ook wordt het steeds schaarser dat iemand volledig congruent en eerder voorzichtig is bij het profileren van expertise en formuleren van loonsverwachtingen op de werkvloer. Dit vormt tegenwoordig meer en meer een USP in sollicitatiegesprekken, zowel bij werkgever als bij werknemer. 

Ik ben er mij van bewust dat mijn standpunt hierin niet volledig strookt met de nieuwe trends op de arbeidsmarkt rond personal branding, maar op basis van eigen ervaring en tientallen gesprekken met organisaties rond dit thema kan ik concluderen dat deze zienswijze op lange termijn tot eerlijkere, duurzame en meer vervullende samenwerkingen leidt.” 

Omgaan met het imposter syndrome

Hoe ga je als leidinggevende, begeleider, mentor of coach het best om met actuele thema’s als het impostersyndroom, perfectionisme en faalangst?  Hoe pas je tools en oefeningen toe bij je klanten om te werken aan een vervullende “goed genoeg” mentaliteit? The Job Coach Academy heeft een opleiding gewijd aan deze en andere ingrijpende issues. 

Lees meer over de specialisatie-opleiding in perfectionisme en faalangstcoaching.

 

Wil je meer weten over onze opleidingen?

Voorzie jezelf, je leidinggevenden of HR-medewerkers van de juiste kennis om tevredenheid te boosten en retentie te verhogen.

Wij helpen je graag! Neem contact met ons op en we bespreken geheel vrijblijvend de opties of maken een offerte op maat.