Ontslagen?

Waar heb je recht op en hoe vind je zo snel mogelijk een nieuwe job?

Ben je net ontslagen? Of overweeg je om zelf je ontslag in te dienen? 

Wij beantwoorden volgende vragen:

 • Hoe lang is mijn opzegtermijn?
 • Waar heb ik recht op?
 • Moet mijn werkgever outplacement aanbieden?
 • Hoe vind ik zo snel mogelijk een nieuwe job?
 • Hoe start ik als zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Of is een freelancerstatuut iets voor mij?       
 • Kan ik ontslagen worden tijdens ziekte?            
 • ...

Hoe lang is mijn opzegtermijn?

De duur van je opzegtermijn is afhankelijk van:

 • Wie het ontslag geeft: werkgever of werknemer
 • Je anciënniteit binnen de onderneming
 • De aanvang van je arbeidsovereenkomst: voor of na 1 januari 2014

De opzegtermijn start steeds de eerstvolgende maandag volgend op de week dat je jouw ontslag gegeven of ontvangen hebt.

 

Opzegtermijn bij ontslag door werkgever

Voor arbeidsovereenkomsten na 1 januari 2014 gelden onderstaande opzegtermijnen indien het ontslag door de werkgever gegeven wordt:

 • < 3 maanden anciënniteit: 1 week
 • 3 - 4 maanden anciënniteit: 3 weken
 • 4 - 5 maanden anciënniteit: 4 weken
 • 5 - 6 maanden anciënniteit: 5 weken
 • 6 - 9 maanden anciënniteit: 6 weken
 • 9 - 12 maanden anciënniteit: 7 weken
 • 12 - 15 maanden anciënniteit: 8 weken
 • 15 - 18 maanden anciënniteit: 9 weken
 • 18 - 21 maanden anciënniteit: 10 weken
 • 21 - 24 maanden anciënniteit: 11 weken
 • 2 - 3 jaar anciënniteit: 12 weken
 • 3 - 4 jaar anciënniteit: 13 weken
 • 4 - 5 jaar anciënniteit: 15 weken
 • 5 - 6 jaar anciënniteit: 18 weken
 • 6 - 7 jaar anciënniteit: 21 weken
 • 7 - 8 jaar anciënniteit: 24 weken
 • 8 - 9 jaar anciënniteit: 27 weken
 • 9 - 10 jaar anciënniteit: 30 weken
 • Heb je meer anciënniteit dan 10 jaar, check dan hier de bijhorende opzegtermijnen

Als jouw arbeidsovereenkomst datteert van voor 1 januari 2014 dat is een optelsom vereist van 2 opzegtermijnen. Meer info hierover kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg:

 

Opzegtermijn bij ontslag door werknemer

Voor arbeidsovereenkomsten na 1 januari 2014 gelden onderstaande opzegtermijnen indien het ontslag door de werknemer gegeven wordt:

 • < 3 maanden anciënniteit: 1 week
 • 3 - 6 maanden anciënniteit: 2 weken
 • 6 - 12 maanden anciënniteit: 3 weken
 • 12 - 18 maanden anciënniteit: 4 weken
 • 18 - 24 maanden anciënniteit: 5 weken
 • 2 - 4 jaar anciënniteit: 6 weken
 • 4 - 5 jaar anciënniteit: 7 weken
 • 5 - 6 jaar anciënniteit: 9 weken
 • 6 - 7 jaar anciënniteit: 10 weken
 • 7 - 8 jaar anciënniteit: 12 weken
 • >= 8 jaar anciënniteit: 13 weken

Als jouw arbeidsovereenkomst dateert van voor 1 januari 2014 dat is een optelsom vereist van 2 opzegtermijnen. Meer info hierover kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg:

Wanneer heb ik recht op outplacement of ontslagbegeleiding?

outplacement

Als je ontslagen wordt, dan is je werkgever onder bepaalde voorwaarden verplicht om jou outplacement aan te bieden. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kan je nog steeds vragen om hierin tegemoet te komen.

 

Wat is outplacement?

Outplacement is een ontslagbegeleiding, betaalt door de werkgever, waarbij een externe partner je begeleidt in je zoektocht naar een nieuwe job of het opstarten van een zelfstandigen statuut (in hoofd- of bijberoep).

Outplacement bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Psychologische begeleiding bij de verwerking van het ontslag
 • Administratieve ondersteuning
 • In kaart brengen van je competenties, talenten en waarden
 • Het opstellen van een CV, updaten/aanmaken van een LinkedIn pagina, etc
 • Ondersteuning bij solliciteren en assessments
 • ...

 

Wanneer heb je recht op outplacement?

Werknemers die in het kader van een individueel ontslag beantwoorden aan volgende voorwaarden dienen verplicht een outplacement voorstel te ontvangen van de werkgever:

 • Werknemers, ongeacht hun leeftijd, die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een opzeggingsvergoeding die minstens een periode van 30 weken dekt.

 • Werknemers van 45 jaar en ouder die minstens 1 jaar anciënniteit hebben bij hun werkgever, maar die geen aanspraak kunnen maken op een opzeggingsvergoeding (of een compenserende vergoeding) van minstens 30 weken.
 • Werknemers die ontslagen worden door medische overmacht (bv. na langdurige afwezigheid)

In geval van collectief ontslag als gevolg van een herstructurering dient ook outplacement aangeboden te worden, ongeacht de anciënniteit van de werknemers. Dit gebeurt dan via een tewerkstellingscel.

Indien de werknemer niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kan de werkgever alsnog outplacement op vrijwillige basis aanbieden, op basis van CAO51. Je kan hier dus altijd om vragen.

De werkgever is verplicht om het outplacement aan te bieden binnen de 15 dagen na het ontslag. Bij een ontslag om dringende reden is outplacement niet verplicht.

 

Outplacement via The Job Coach Academy

Onze partner, The Job Coach Academy, biedt outplacementtrajecten op maat aan. Klik hier voor meer informatie hieromtrent. We beschikken over een netwerk van ongeveer 100 locaties waardoor je sowieso een persoonlijke coach in je buurt zal vinden.

Kan ik ontslagen worden tijdens ziekte?

Ontslag als gevolg van ziekte is verboden. Je kan echter wel tijdens ziekte ontslagen worden.

Wat zijn de regels:

 • Jouw werkgever mag je niet ontslaan als gevolg van ziekte. Ook al ben je langere tijd afwezig of herhaaldelijk, ziekte is geen geldige reden voor ontslag. Tijdens ziekte wordt de arbeidsovereenkomst geschorst.
 • Jouw werkgever mag je wel ontslaan tijdens je periode van ziekte. Hiervoor heeft de werkgever dan wel een goede reden nodig, onafhankelijk van je ziekte. Wat de opzegtermijn betreft zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel wordt deze uitbetaald en hoef je niet meer terug te komen na je herstel. Ofwel moet je deze presteren en dan start de periode de dag dat je weer genezen bent en je job weer herneemt. Stel dat je tijdens ziekte zelf ontslag neemt, dan start je opzegperiode meteen.

 

Wat als je onrechtmatig ontslagen wordt als gevolg van ziekte?

Als je onrechtmatig ontslagen wordt door ziekte dan begaat je werkgever een fout en kan je een schadevergoeding eisen. Hiervoor laat je je best adviseren door een advocaat of een vakbondsafgevaardigde.

 

Is langdurige ziekte een reden tot ontslag?

Neen! Een langdurige afwezigheid als gevolg van ziekte is geen reden tot ontslag. Dit is geen keuze die je maakt maar meestal overmacht. Je hoeft dus niet te vrezen voor een ontslag.

 

Wanneer is ziekte wel een reden tot ontslag?

In 2 gevallen is er een uitzondering en kan de arbeidsovereenkomst wel beëindigd worden:

 • Heb je een tijdelijk arbeidscontract van minder dan 3 maanden? Dan kan de werkgever je bij 7 dagen ziekte onmiddellijk ontslaan zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding.
 • Bij definitieve arbeidsongeschiktheid. In dit geval wordt je contract beëindigd wegens medische overmacht. Lees hier meer over de mogelijkheden rond outplacement als gevolg van medische overmacht.

Hoe neem ik zelf ontslag?

Stel je hebt de beslissing genomen en wil ontslag nemen bij je huidige werkgever. Alvorens aan een nieuw professioneel hoofdstuk te beginnen moet je eerst aan een aantal formaliteiten voldoen:

 • Geef je ontslag in 'stijl'. Mogelijks ziet je werkgever jouw beslissing niet aankomen en zal hij (onaangenaam) verrast zijn. Ook als er al wat conflicten aan je ontslag vooraf gingen, probeer je ontslag dan op een 'neutrale' manier te geven, zonder te veel negatieve emotie.
 • Schrijf een ontslagbrief en overhandig deze op een officiële manier. Je informeert best tegelijkertijd je directe manager als de personeelsdienst. Juridisch kan je op 3 manieren je ontslagbrief overhandigen:
  • de ontslagbrief overhandigen en een kopie laten ondertekenen voor ontvangst, met vermelding van datum
  • de ontslagbrief aangetekend opsturen
  • de ontslagbrief laten overhandigen bij gerechtsdeurwaardersexploot.
 • Als je met je werkgever overeenkomt dat je je opzegtermijn uitdoet, maak dan van de gelegenheid gebruik om in schoonheid af te ronden en indien mogelijk je opvolger goed voor te bereiden. Is er nog geen opvolger beschikbaar, probeer je werkzaamheden en status van de lopende zaken dan zo goed mogelijk te documenteren.
 • Schrijf op je laatste werkdag een afscheidsmailtje naar je collega's en managers. Hier kan je de reden van je vertrek vermelden, je nieuwe uitdaging en je contactgegevens in vermelden. 

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Een geldige ontslagbrief bevat volgende zaken:

 • Je naam en adresgegevens
 • De datum van ontslag
 • Vermelding dat je ontslag wil geven en je dus je arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen
 • Het volledige adres van het bedrijf
 • De datum waarop de opzegtermijn ingaat. Dit is steeds de maandag volgend op de week waarin je je opzegging officieel gecommuniceerd hebt.
 • De bij wet vastgelegde maximumduur van de opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van jouw anciënniteit binnen het bedrijf. Op deze pagina kan je een overzicht vinden van de wettelijk vastgelegde opzegtermijnen.
 • Je handtekening

In de ontslagbrief moet je geen reden vermelden van je ontslag. Het is wel fijn om je werkgever te bedanken voor de samenwerking en de opportuniteiten die je gekregen hebt. Zo geef je er een positieve wending aan.

Heb je vragen? Schrijf je dan in voor een vrijblijvend infogesprek!

Wij contacteren je binnen de 2 dagen voor een gratis en vrijblijvend infogesprek.

* Verplicht