Ook sollicitanten moeten durven doorvragen!

(Artikel van Jobat/De Standaard in samenwerking met Julie Beuselinck, loopbaanbegeleiding Gent/Loopbaanbegeleiding Loppem)

"Net zoals het cv niet alles zegt over de kandidaat, zegt de jobbeschrijving niet alles over de job en het bedrijf”, stelt jobcoach Julie Beuselinck die loopbaanbegeleiding geeft in Gent-Loppem. "Het is dus logisch dat je als sollicitant ook vragen hebt voor je mogelijk toekomstige werkgever. Een sollicitatiegesprek is een dialoog, geen monoloog.” Hieronder vind je enkele tips van Julie om de juiste vragen te stellen. 

In de artikels van Jobat.be krijg je voldoende tips en tricks om je sollicitatiegesprek goed voor te bereiden. Maar Julie Beuselinck wil vooral het gevaar van ‘foute veronderstellingen’ beklemtonen. Zij is loopbaancoach in Gent-Loppem bij The Jobcoach en ook deeltijds HR-manager in een IT-bedrijf.

Pittige vragen

Een goede vacaturetekst opstellen is voor een werkgever minstens even moeilijk als een goed cv schrijven, waarschuwt Beuselinck. “Houd er rekening mee dat een onderneming dit, zelfs onopzettelijk, iets zwaarder of zelfs rooskleuriger kan voorstellen dan het werkelijk is. Aan jou om je veronderstelling of verwachting te toetsen aan de realiteit.”

In de praktijk is het nog niet altijd gebruikelijk, maar volgens Beuselinck mag je gerust veel vragen stellen tijdens je sollicitatie. En daarom moet je die ook klaar hebben. “Bereid enerzijds je sollicitatiegesprek voor met open vragen om meer informatie te ontvangen. En anderzijds met gesloten vragen om belangrijke veronderstellingen af te checken”, raadt ze aan.

Beuselinck pleit er zelfs voor dat de HR-verantwoordelijke én de sollicitant elkaar tijdens het sollicitatiegesprek op de rooster durven leggen. “Als sollicitant krijg je een pak vragen over jezelf, maar durf daarna ook zelf vragen te stellen over het bedrijf en de functie”, stelt ze. “Vergeet niet dat een goede interviewer het waardeert als je pittige vragen stelt. Dat bewijst dat je je goed hebt voorbereid en dat je echt enthousiast bent.” Julie Beuselinck verduidelijkt haar raadgeving met zes tips die je helpen om de juiste vragen te stellen. Lees verder en ontdek haar tips in volgend artikel op jobat: https://www.jobat.be/nl/artikels/ook-sollicitanten-moeten-durven-doorvragen-een-sollicitatiegesprek-is-een-dialoog/. Of raadpleeg het artikel in De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20170301_02756717